لینکدونی
هشت کتاب
اتاق آبی
سلام بی طمع گرگ( شعرهای من)
کفش هایم کو؟
بررسی تحلیلی اشعار سهراب

نقد صوفی(دین اندیشی)

طراحی
هدیه ای از حامد۱۳۸٢/۱٢/۱٢
 

امروز عاشوراست. اين شعر هم واسه مردمی که ندای حسين رو تو سر و صدای

 سنج و طبلشون مدفون کردن.

آهــــــای مــردم   انـ‌دوه کيش  آه پـرست

صلاح کــور   خطـا بيــن   اشتبــاه پـرست

کـلاغ و جغـد ٬ شبيــه شما شدند امـــروز

يکی سيـاه پر است و يکی سيــاه پـرست

ز ظلمت شبـتان ٬ دست مـاه  هم کوتاست*

بـه قـعر درّه بـود ٬ هـر پلـنـگ مـاه پـرست**

حديث آب و عطش می کنيد و غرق سراب

به قصد قربت حق می شویـد گنــاه پـرست

بـه روز واقـعـه از دور ٬ محـــو منظــره ايـد

که کور باد دو چشمی که شد نگاه پرست


* اشاره ای هم داره به دستان بريده قمر بنی هاشم.  

**در افسانه هاست که پلنگها عاشق ماه هستن.هنگام مرگ٬بالای کوهی ميرن و به طرف ماه می پرن از بالای کوه٬به ته دره می افتن و می ميرن.کنايه ايیه به کسايی که هدف عاشورا رو فراموش کردن و از اسطوره های اون واسه خودشون خدا ساختند.