لینکدونی
هشت کتاب
اتاق آبی
سلام بی طمع گرگ( شعرهای من)
کفش هایم کو؟
بررسی تحلیلی اشعار سهراب

نقد صوفی(دین اندیشی)

طراحی
هدیه ای از حامد۱۳۸۳/۱٠/۱۱
 

تا تموم شدن تحقيقم مطلبی واسه گفتن ندارم. ان شاء الله بعدا باز هم مزاحم ميشم. فعلا در و تختهء اين وبلاگ رو می بندم. البته فعلا

 

ليلی و مجنون هم فقط يک جور تمثيل است

 تـا اطـلاع ثانويــه٬ عشـق تعطيـــــــل است

 اينکـه بـرهـنـه٬ عشـق را بـر دار می بنـدنـد

تفسيــر آيـات کداميــن بـاب انجـيـــل است؟