لینکدونی
هشت کتاب
اتاق آبی
سلام بی طمع گرگ( شعرهای من)
کفش هایم کو؟
بررسی تحلیلی اشعار سهراب

نقد صوفی(دین اندیشی)

طراحی
هدیه ای از حامد۱۳۸۳/٥/۱٦
 

اين شعر رو قبلانا در مورد آس و پاسی يه خودم گفتم. هرچند زبان شعر قديميه؛ اما خودم خيلی دوسش دارم.

 

خانه به دوشم؛ به سرم سايه نيست
با حلـزون٬ هيچ کس همسايه نيست
ســـادگی٬ آســــــــودگی آرد. نيــــاز
ــ آينــــه را بـر قســـم آيــــــه نيست
نــان تـو بی مايـه فطير است٬ درست
فقــر٬ ســزاوار فــــرو مــــايه نيست
فرض کن اين شعر من افسانه است
اين همـه افسانه که بی پـايـه نيست