لینکدونی
هشت کتاب
اتاق آبی
سلام بی طمع گرگ( شعرهای من)
کفش هایم کو؟
بررسی تحلیلی اشعار سهراب

نقد صوفی(دین اندیشی)

طراحی
هدیه ای از حامد۱۳۸٢/۱٢/٦
 

بيا و يکدفعــه٬ دسـته گل به آب بده    سـلام بی طمع گرگ را  جواب بده
سلام ساده غـــرور کسی نمـی شکند    بيا به وسوسه ات حق انتخاب بده

سلام.

فک می کنم٬سلام فقط يه بهونس.يه بهونه واسه دوستی.حالا که دوستم شدی٬بذا يه

 مشکلی رو که واسم پيش اومده٬بهت بگم.

چند روزه آهم ضمخت شده.راحت بيرون نمی آد.خودت گوش کن:آ ح ح ح ح ....