لینکدونی
هشت کتاب
اتاق آبی
سلام بی طمع گرگ( شعرهای من)
کفش هایم کو؟
بررسی تحلیلی اشعار سهراب

نقد صوفی(دین اندیشی)

طراحی
هدیه ای از حامد۱۳٩٢/۸/۸
دو مقاله علمی پژوهشی

سلام

از شیوه شرحی که در مورد سهراب سپهری به کار بردم و عنوانش رو «شرح صوری» گذاشتم رهیافتهایی در حل برخی از معضلات مثنوی مولانا داشتم که در قالب دو مقاله تنظیم کردم و در دو نشریه با اعتبار علمی پژوهشی به چاپ رسوندم.

میدونیم که چاپ مقاله علمی پژوهشی از کارشناس ارشد بدون استاد راهنما نه غیر ممکن بلکه روال نیست. اما شانس با من یار بود که مقاله اولم در نشریه آیینه میراث، اول تایید شد و بعد مجله اعتبار علمی پژوهشی گرفت و در نشریه دوم هم، مدیر مسئول نشریه با قراردادن نامشون به عنوان نویسنده دوم چاپ مقاله ام رو پذیرفتند.

مقاله اول، توضیحی مصداقی و کاربردی با مثالهایی از دفتر اول مثتوی است تا نشون بدم چگونه شرح صوری میتونه سبک و سیاقی متفاوت از شروح دیگر در مثنوی پژوهی ایجاد کنه

رستخیز ناگهان (نقش صناعات صوری در مثنوی معنوی)؛ آینه میراث؛ شماره 50، ص 47

و مقاله دوم شرح یکی از معضلات و مشکلات دفتر اول مثنوی است که بنا به قولی سخت شارحانش را آزرده و من سعی کردم با شیوه شرح صوری این مشکل رو بررسی کنم

شرح صوری در حل مشکلات مثنوی؛ ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی؛ شماره 31

 

 از تحقیق در ادبیات دو تا آرزو دارم فعلا؛ یکی شرح کامل مثنوی به شیوه صوری و نشان دادن توانایی های شرح صورتگرا و دوم تحقیق صوری در ادبیات قران؛ تحقیقی که مایه های مادی و دم دستی قران رو نشون بده.