لینکدونی
هشت کتاب
اتاق آبی
سلام بی طمع گرگ( شعرهای من)
کفش هایم کو؟
بررسی تحلیلی اشعار سهراب

نقد صوفی(دین اندیشی)

طراحی
هدیه ای از حامد۱۳۸۸/٢/۱
و نترسیم از مرگ

 

 سلام

امروز سالروز وفات سهرابه. اما نمیدونم چرا فکر کردم سالروز تولدشه.

این روزا واسه من در مورد کارهایی که روی اشعار سپهری کردم می تونه روزهای ـ شاید ـ مهمی باشه. چون بعد از مدتها ناامیدی از نشر تحقیقاتم، ظاهرا «انجمن قلم ایران» موافقت کرده که کتابی حاوی شرح دو شعر صدای پای آب و مسافر رو با عنوان «شرحه شرحه» چاپ کنه. باید منتظر بشینم و ببینم چی میشه.

 

 

.